Taloushallinto

Reskontrat & maksuliikenne

Voimme hoitaa yhtiösi myynti- ja ostoreskontran. Myyntireskontran keskeinen tehtävä on valvoa, että yrityksen lähettämät myyntilaskut tulevat ajallaan maksetuiksi. Ostoreskontran tehtävä on helpottaa omien ostolaskujen maksatusta ja maksujen valvontaa.

Voimme myös hoitaa yhtiösi maksuliikenteeseen liittyvät tehtävät kuten laskujen maksatuksen.

Suuremmissa yrityksissä on järkevää hyödyntää ostolaskujen sähköistä kierrätystä, jolloin laskun voi asiahyväksyä työntekijä, jonka vastuulla kyseinen osa-alue on. Luomme ja ylläpidämme ostolaskujen sähköistä kierrätystä Visma Fivaldi -ohjelmistossa.

Palvelumme

  • Laskutuksen hoitaminen
  • Saatavien seuranta
  • Ostolaskujen käsittely
  • Ostolaskujen maksatus