Tilikauden aikaisen juoksevan kirjanpidon lisäksi kirjanpitovelvollisen tulee laatia tilikaudelta tilinpäätös. Tilinpäätös sisältää: tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa kuvaavan taseen; tuloksen muodostumista kuvaavan tuloslaskelman; rahoituslaskelman ja taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman liitteenä olevat tiedot. Pienten kirjanpitovelvollisten ei kuitenkaan tarvitse laatia rahoituslaskelmaa.

Palvelumme

  • Tasekirjan ja tase-erittelyiden laadinta
  • Tilinpäätös- ja verosuunnittelu
  • Tilintarkastuksen avustavat toimet ja neuvottelun tilintarkastajien kanssa

Tutustu muihin taloushallinnon palveluihimme: