Taloushallinto

Tilinpäätös

Tilinpäätöspalveluumme kuuluu tilinpäätökseen valmistautuminen tilikauden aikana, tilinpäätössuunnittelu ja tilinpäätöksen laatiminen. Neuvomme ja opastamme asiakkaitamme monissa tilinpäätökseen liittyvissä asioissa.

Tilikauden aikaisen juoksevan kirjanpidon lisäksi kirjanpitovelvollisen tulee laatia tilikaudelta tilinpäätös. Tilinpäätös sisältää: tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa kuvaavan taseen; tuloksen muodostumista kuvaavan tuloslaskelman; rahoituslaskelman ja taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman liitteenä olevat tiedot. Pienten kirjanpitovelvollisten ei kuitenkaan tarvitse laatia rahoituslaskelmaa.

Palvelumme

  • Tasekirjan ja tase-erittelyiden laadinta
  • Tilinpäätös- ja verosuunnittelu
  • Tilintarkastuksen avustavat toimet ja neuvottelun tilintarkastajien kanssa