Yritysverotus

 • Tuloverotuksen optimointi
 • Tappioiden vähennyskelpoisuuden varmistaminen
 • Kansainväliset verokysymykset ja siirtohinnoittelu
 • Ennakkotietohakemukset
 • Oikaisuvaatimukset ja verovalitukset
 • Avustaminen verotarkastuksissa
 • Konsernirakenteet
 • Yhtiöoikeudellinen neuvonta
 • Osakassopimukset

Henkilöverotus

 • Verosuunnittelu ja -optimointi
 • Veroilmoitusten laatiminen
 • Verotuspäätösten tarkastaminen
 • Ennakkotiedot ja muutoksenhaut
 • Verohallinnon selvityspyyntöihin vastaaminen
 • Lahja- ja perintöverotus
 • Kansainvälinen verotus
 • Varallisuusraportointi

Yrittäjän verotus

 • Yrittäjän ja perhekokonaisuuden henkilökohtainen verosuunnittelu
 • Yrittäjän henkilökohtainen verosuunnittelu – palkan, osingon ja muiden tulojen optimointi
 • Yrityksen verotuksen ja tilinpäätöksen suunnittelu
 • Omistusrakenteen ja yhtiömuodon suunnittelu yritystoimintaa aloitettaessa
 • Omistusjärjestelyt ja yritysrakenteen muutokset toiminnan aikana
 • Sukupolvenvaihdokset
 • Yrityskaupat ja yrityksen arvonmääritykset
 • Yrityksen ja omistajan väliset transaktiot

Arvonlisäverotus

 • Verollisen ja verottoman toiminnan arviointi
 • Kansainväliset alv-kysymykset
 • Selvityspyyntöihin vastaaminen
 • Oikaisuvaatimukset ja verovalitukset