Verotus

Yrittäjän verotus

Palvelumme

  • Yrittäjän ja perhekokonaisuuden henkilökohtainen verosuunnittelu
  • Yrittäjän henkilökohtainen verosuunnittelu – palkan, osingon ja muiden tulojen optimointi
  • Yrityksen verotuksen ja tilinpäätöksen suunnittelu
  • Omistusrakenteen ja yhtiömuodon suunnittelu yritystoimintaa aloitettaessa
  • Omistusjärjestelyt ja yritysrakenteen muutokset toiminnan aikana
  • Sukupolvenvaihdokset
  • Yrityskaupat ja yrityksen arvonmääritykset
  • Yrityksen ja omistajan väliset transaktiot