Kirjanpito

Kirjanpitovelvollisia ovat kaikki liike- tai ammattitoimintaa harjoittavat. Osakeyhtiöt, henkilöyhtiöt ja yhdistykset ovat aina kirjanpitovelvollisia, vaikka harjoitettava toiminta ei täyttäisi liike- tai ammattitoiminnan kriteereitä. Tarjoamme lainsäädännön vaatimukset täyttävää kirjanpitopalvelua kaikille kirjanpitovelvollisille. Lainsäädäntö asettaa kirjanpidolle vähimmäisvaatimuksen. Kirjanpidosta saatavaa tietoa voi ja kannattaa hyödyntää myös muuhun tarkoitukseen. Kirjanpidosta saatavan tiedon avulla voidaan seurata toimipisteiden, projektien tai yksittäisen tuotteen… Lue lisää »